Wykłady – Nauka Pozycjonowania

Na tej stronie prowadzone będą szkolenia realizowane metodą e-learningową z wykorzystaniem techniki telewizji internetowej. W ramach niniejszego projektu realizowane jest 36 godzinne szkolenie nt. możliwości prowadzenia i organizowania przez NGO dzielności gospodarczej w obszarze ekonomii społecznej, promowania swoich działań oraz zasad pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Szczegółowy program szkolenia znajduje się w zakładce „o projekcie” na stronie głównej. Kolejne wykłady będą emitowane co trzy dni i dzięki „zapętleniu” na stronie będą dostępne dla zainteresowanych w dowolnie wybranym czasie do wielokrotnego użytku. Pod ekranem na którym emitowany jest wykład znajdują się trzy zakładki. W zakładce „konspekt” zamieszczony jest konspekt wykładu w formie prezentacji Power-point, natomiast zakładka „blog” umożliwia komunikację z wykładowcą, zadawanie pytań i zgłaszanie uwag dotyczących wykładu. W chwili emisji kolejnego wykładu, poprzedni zostaje umieszczony w zakładce „archiwum”, gdzie jest dostępny przez cały okres trwania projektu. System ten umożliwia korzystanie ze
szkolenia w dowolnie wybranym czasie, również po jego rozpoczęciu.

Doradcy
W trakcie trwania projektu na stronie „Doradcy” udzielane będą porady z zakresu prawa, ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania oraz psychologii i komunikacji społecznej. Poradnictwo realizowane będzie w dwóch formach. Raz w tygodniu konsultant z określonej dziedziny będzie pełnił 4 godzinny dyżur w studio telewizji internetowej. Z dyżuru prowadzona będzie transmisja „na żywo”, a trakcie jej realizacji osoby zainteresowane za pośrednictwem specjalnego komunikatora umieszczonego obok ekranu będą mogły zadawać konsultantowi pytania dotyczące tematyki dyżurów. Harmonogram dyżurów ich zakres tematyczny będzie, z wyprzedzeniem, umieszczony na stronie. Obok tej formy doradztwa, możliwe będzie zdawanie pytań doradcom poprzez zakładki tematyczne znajdujące się na stronie. Odpowiedzi na zadane pytania będą udzielane w trakcie transmitowanych „na żywo” dyżurów’ lub bezpośrednio zainteresowany na podany adres email.

Baza wiedzy
Na stronie zamieszczone są bezpośrednie linki do najważniejszych aktów prawnych związanych z powołaniem i działalnością różnego typu organizacji pozarządowych oraz uruchomieniem i prowadzeniem, w różnych formach, działalności gospodarczej (zakładka „akty prawne”) jak również wzory (do wykorzystania) formularzy rejestracyjnych dotyczących obu tych obszarów (zakładka „dokumenty”).

Forum
Jest to strona do dyspozycji osób i organizacji zarejestrowanych i korzystających z platformy. Jej celem jest stworzenie możliwości prezentacji działalności poszczególnych organizacji pozarządowych, wymianę doświadczeń oraz pomoc w budowaniu partnerstwa NGO we wspólnych obszarach działalności. Forum zawiera również wątki dotyczące pomocy technicznej w korzystaniu z platformy. Istnieje możliwość rozbudowy wątków na forum w zależności od potrzeb zgłaszanych przez użytkowników platformy.

Test
Strona zostanie wypozycjonowana po zakończeniu cyklu szkoleniowego. Osoby zainteresowane otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia, będą miały możliwość zdania testu końcowego. Test przeprowadzony będzie w trybie on-line. Po zgłoszeniu gotowości przystąpienia do testu system wygeneruje losowo określoną liczbę pytań, a po zakończeniu testu poda w czasie rzeczywistym jego wynik.